Accés més fàcil a les correccions diferencials GPS/GNSS de la xarxa ERVA

Com havíem anunciat en anteriors notícies (https://gvacartografic.wordpress.com/2018/05/02/acces-a-les-correccions-diferencials-gps-gnss-de-la-xarxa-erva/), en este mes hem continuat amb la incorporació de les noves denominacions dels serveis, nodes de correccions o mountpoints que ofereix el servidor de correccions de la xarxa GNSS d’estacions de referència de València (xarxa ERVA) per al posicionament i la determinació de coordenades. Esta actualització, realitzada pels…

Accés a les correccions diferencials GPS/GNSS de la xarxa ERVA

S’han actualitzat les opcions de connexió de la solució de xarxa en temps real que oferix el servidor de correccions de la xarxa d’Estacions de Referència de València (xarxa ERVA). Esta actualització hi permetrà un accés molt més senzill amb els equips GPS/GNSS d’ús professional i es produïx arran dels acords del Consell Superior Geogràfic,…

Cartografia de referència en detall

Des del Visor de cartografia de la Generalitat s’ha posat a l’abast obtindre informació detallada sobre els elements de la sèrie cartogràfica 1:5000 de manera senzilla. Només cal activar les capes d’interés de la Base cartogràfica CV05 (en l‘arbre de capes del visor), seleccionar l’eina informació i punxar sobre l’element geogràfic que es vullga consultar….

Nova estació d’observació GPS/GNSS a la Marina Baixa

Amb l’objectiu de proporcionar i millorar el servei públic de posicionament i determinació de coordenades per mitjà de les correccions diferencials de la xarxa de mesurament GNSS ERVA (xarxa d’Estacions de Referència de València), per a la cartografia oficial, l’enginyeria, els vols fotogramètrics, la producció d’ortofotos o la delimitació territorial, a finals de desembre els…

Actualització de les coordenades ETRS89 de les estacions de la Xarxa d’Estacions de Referència de València

El marc comú de coordenades materialitzat segons el sistema European Terrestrial Reference Frame 1989, (ETRS89), permet la visualització i distribució d’ortofotografies i cartografia en un sistema de referència homogeni i amb gran quantitat d’informació i dades interoperables entre sÍ. Les coordenades es capturen a través de les xarxes geodèsiques, que a València, estan materialitzades a…