L’Institut Cartogràfic Valencià, a Zuric

L’Institut Cartogràfic Valencià va participar, junt amb altres 15 agències nacionals de cartografia europees, en l’Esri National Mapping User Group Meeting on Generalisation que es va celebrar els passats dijous i divendres 15 i 16 de juny a Zuric (Suïssa). En esta trobada, els diferents organismes nacionals de cartografia participants van intercanviar impressions i experiències sobre la generalització de les seues respectives cartografies.

Antecedents

L’Institut Cartogràfic Valencià (ICV), creat en 1997, és l’organisme responsable de generar la cartografia oficial de la Generalitat a escala 1:5.000, cobrint així els vora 24.000 km2 del territori de València.

Hui en dia hi ha gran varietat de productes que requerixen d’una cartografia adaptada a les seues necessitats, d’ací que els organismes públics necessiten disposar de cartografia a distint detall. No obstant això, generar este tipus d’informació per mètodes clàssics necessita un gran esforç temporal i econòmic. Per tot açò, la nova direcció de l’Institut Cartogràfic Valencià va iniciar una línia d’investigació amb l’objectiu de desenvolupar i millorar eines encaminades a obtindre distintes cartografies a distinta escala per mitjà de la generalització de la cartografia base 1:5.000.

L’ICV disposa d’una cartografia 1:5.000 (CV05) amb cobertura completa, sent la cartografia oficial de València i la de més precisió disponible. Aquesta sèrie CV05 és la cartografia base de l’ICV, sobre la qual es realitzen els majors esforços per a garantir tant les seues característiques als nous estàndards de qualitat com la necessària actualització cartogràfica.

L’ICV partix de les premisses inicials següents:

  1. La necessitat de disposar de diverses sèries cartogràfiques: CV05, CV10, CV25, CV50, CV100, CV250, cada una a la seua escala corresponent.
  2. Que totes puguen obtindre’s directament de la cartografia base CV05, açò és, a partir de l’escala 1:5.000.
  3. Que aquestes sèries cartogràfiques estiguen perfectament harmonitzades.
  4. Que tota actualització sobre la cartografia base 1:5.000 puga traslladar-se de forma ràpida a les diferents cartografies derivades d’aquella.
  5. Que les noves sèries s’obtinguen per un procés de generalització 100% automàtic amb nul·la intervenció humana.

Estat inicial

L’ICV va donar els seus primers passos en el món de la generalització cartogràfica fa més de 10 anys. A través d’un conveni amb l’Instituto Geográfico Nacional (IGN) es va desenvolupar un mètode de generalització per mitjà del qual es generaven les escales 1:10.000 i 1:20.000 (CV10 i CV20) i es generava un fitxer d’intercanvi per a satisfer l’actualització de la cartografia BTN25 de l’IGN.

Els resultats obtinguts van ser molt satisfactoris i es va aconseguir realitzar la generalització per mitjà d’un procediment semiautomàtic. A causa de les limitacions de programari i maquinari de l’època i a les exigències de qualitat per part de l’IGN, el procés de generalització va augmentar en complexitat havent d’incorporar més processos manuals, distorsionant la idea inicial d’obtindre les noves sèries amb un esforç mínim i perdent la rapidesa i harmonització en la generalització de les noves sèries cartogràfiques. Tot açò va desembocar en l’abandó del projecte una vegada extingit el conveni amb l’IGN.

És al llarg de 2016, arran del canvi de Govern valencià i amb la nova direcció de l’ICV, quan es reprén la idea de generar sèries cartogràfiques, com no pot ser d’una altra manera en una agència nacional de cartografia. El coneixement adquirit anys arrere en generalització cartogràfica per l’ICV i l’evidència que els mètodes clàssics fan inviable, pel seu cost econòmic, l’obtenció de cartografia a distintes escales, fan que l’ICV reprenga la idea d’obtindre les sèries cartogràfiques per mitjà de la generalització. El desenvolupament tecnològic donat en els últims 10 anys tant a nivell de programari com de maquinari obrin noves possibilitats i es va començar a pensar seriosament en una possible generalització automàtica de la sèrie CV05 per tal d’obtindre la CV50.

En data de hui l’ICV pot dir que ha desenvolupat un mètode de generalització 100% automàtic que permet obtindre la sèrie CV50 a partir de sèrie CV05 amb l’únic cost d’hores de màquina, per mitjà d’un procediment totalment desatés.

Este procediment complix totalment amb les premisses inicials i actualment estem ja estudiant l’obtenció de noves sèries cartogràfiques utilitzant el mètode desenvolupat.

Generalització Cartogràfica CV05 – CV50

L’ICV ha desenvolupat un conjunt d’eines consistents en algoritmes informàtics que conjuguen eines de geoprocessament de diferents programaris, per tal d’obtindre la cartografia CV50 a partir de la CV05 d’una forma automàtica i totalment desatesa. La generalització resulta d’un procés 100% automàtic i és independent d’interpretacions o actuacions humanes. El resultat és independent de qui el processe o de quantes vegades siga processat.

La generalització s’obté per mitjà d’un procés seqüencial de 28 passos, en cada un dels quals es tracta una temàtica especifica: xarxes de transport, hidrografia, edificacions, orografia, etc. Hem de destacar que la toponímia no forma part de la base de dades cartogràfiques de l’ICV ja que es tracta d’una altra base de dades en què els més de 130.000 topònims s’estan jerarquitzant actualment de manera que sabrem a quines escales ha d’aparéixer cada un i les seues coordenades d’inserció. Esta tasca correspon als tècnics lingüistes de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). La correcta ubicació dels topònims es realitza posteriorment per mitjà d’un processat dels textos amb eines de retolació. La previsió és tindre eixa jerarquització toponímica en els pròxims mesos per poder donar per conclosa la primera versió de la nostra sèrie cartogràfica 1:50.000 per generalització automàtica. El resultat és 100% d’acord amb les dades de partida, la qual cosa ens du a disposar de sèries totalment harmonitzades.

El territori de València ha sigut dividit en unes quantes zones de superfície semblant perquè el processat siga eficient, de manera que som capaços de generalitzar a escala 1:50.000 una zona determinada de la sèrie 1:5.000 que acaba de ser actualitzada unes hores abans. L’objectiu és que el ciutadà valencià que consulta el seu territori en els mapes on line tinga la informació actualitzada en totes les escales a la major brevetat possible. El resultat obtingut no diferix en res de qualsevol cartografia vectorial, amb la qual cosa és possible realitzar qualsevol estudi, actuació o correcció.

Resultats obtinguts

 

 

 

Figura 1: Sèrie CV05 a escala 50.000 (Xàbia, la Marina Alta).

 

 

 

 

Figura 2: Sèrie CV50 a escala 50.000 (Xàbia, la Marina Alta).

 

Detalls ampliats

 

Figura 3: CV05 i CV50 ampliat a escala 5.000 (Zona industrial).

 

 

Figura 4: CV05 enfront de CV50 ampliat a escala 5.000.

 

 

Figura 5: CV05 enfront de CV50 ampliat a escala 5.000 (Zona d’urbanització).

 

 

Figura 6: CV05 enfront de CV50 ampliat a escala 5.000 (Zona urbana).

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s