Beca per a la realització de pràctiques professionals

Beca per a la realització de pràctiques professionals 1Beca per a la realització de pràctiques professionals

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2016, del director de l’Institut Cartogràfic Valencià, per la qual es convoca una beca per a la realització de pràctiques professionals en matèria de desenvolupament, aplicació de noves tecnologies, optimització de processos cartogràfics i xarxes Global Navigation Satellite Systems (GNSS), en l’Institut Car· togràfic Valencià. [2016/5429]

Primer. Objecte

La present resolució té per objecte la concessió d’una beca, amb els principis de publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat, igualtat i no-discriminació, per a la realització de pràctiques professionals en l’Institut Cartogràfic Valencià en matèria de desenvolupament, aplicació de noves tecnologies, optimització de processos cartogràfics i xarxes GNSS.

Segona. Requisits

Podran ser beneficiàries aquelles persones físiques amb plena capacitat d’obrar que, no estant inhabilitades per a l’obtenció d’ajudes o subvencions públiques, reunisquen els requisits i les condicions establides en la base reguladora tercera de la Resolució de 15 d’abril de 2010 (DOCV 6268, 17.05.2010), modificada parcialment per la Resolució de 10 de febrer de 2011 (DOCV 6467, 24.02.2011).

La titulació exigida és títol universitari oficial de Grau en Enginyeria en Geomàtica i Topografia o Enginyeria en Geodèsia i Cartografia.

Tercera. Duració de la beca i pròrroga

El període de duració de la beca serà de 12 mesos des de la data indicada en la resolució d’adjudicació, que serà objecte de publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. La no-incorporació injustificada del becari o becària en la data indicada en la resolució de concessió s’interpretarà com a renúncia a la beca concedida.

Més informació:

Beca per a la realització de pràctiques professionals 2

 

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s